Thông tin thành viên

1057292.jpg";i:1;i:200;i:2;i:110;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Bồn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Ngô Văn Cương, Ngô Thị Thu
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 424 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32941 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này